فکر سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان

فکر: سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان جشنواره فیلم اخبار فرهنگی و هنری

قیمت سود اسناد خزانه اسلامی در ادامه روند افزایشی خود، دیروز به طور میانگین بالاتر از ۳۰ درصد قرار گرفت. این در حالی است که سود بانکی ارقامی به مراتب کمتر را ت

وقت جالب در بورس

وقت جالب در بورس

عبارات مهم : بازار

قیمت سود اسناد خزانه اسلامی در ادامه روند افزایشی خود، دیروز به طور میانگین بالاتر از ۳۰ درصد قرار گرفت. این در حالی است که سود بانکی ارقامی به مراتب کمتر را تجربه می کنند. گرچه رونق بازار سهام، انتظارات افزایشی از سودآوری و نیاز به نقدینگی حقوقی ها از جمله عوامل افت قیمت اسناد خزانه و در نتیجه زیاد کردن بهره آنها به شمار می روند. ولی به نظر می رسد کم توجهی عمومی و تبلیغات ناکافی یکی از دلایلی است که باعث شده است در این سطح از بازدهی نیز خریداران حضور کمرنگی در بازار بدهی داشته باشند.

دیروز روند نزولی قیمت اوراق در بازار بدهی ادامه پیدا کرد. این شرایط با توجه به رابطه معکوس میان قیمت و بازدهی، موجب شد تا میانگین قیمت سود موثر «اخزا»ها وارد کانال ۳۰ درصدی شود. در این میان به نظر می رسد رونق بازار سهام، مهم ترین علت جهش قیمت سود در بازار بدهی است.

وقت جالب در بورس

وضعیتی که باعث شده است است تا شاهد زیاد کردن عرضه ها در میان اوراق موجود در بازار بدهی و حرکت نقدینگی حاصل به سمت بازار سهام باشیم. البته عدم ساختن فرهنگ درست درخصوص سرمایه گذاری در یک بازار با حداقل میزان ریسک، خود علت دیگری جهت مغفول ماندن این بازار هست. شرایطی که سود ۳۰ درصدی را نیز از چشم صاحبان سرمایه مخفی کرده است.

در حالی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران طی دو ماه گذشته، شاهد رشد پرشتاب قیمت سهام و کسب بازدهی حدود ۳۴ درصدی بوده است که قیمت اوراق در بازار بدهی روندی معکوس را در پیش گرفته هست. شرایطی که روز گذشته موجب شد تا میانگین قیمت سود اسناد خزانه اسلامی موجود در بازار بدهی با یک عوض کردن کانال در مسیر صعودی، در سطح ۱/ ۳۰ درصدی قرار گیرد. این عوض کردن کانال این بار به واسطه عوض کردن قیمت سود در بازار پول یا همان سپرده های بانکی نبود، بلکه مسابقه میان دو بازار بدهی و سهام عامل مهم جهش قیمت سود «اخزا»ها شد.

قیمت سود اسناد خزانه اسلامی در ادامه روند افزایشی خود، دیروز به طور میانگین بالاتر از ۳۰ درصد قرار گرفت. این در حالی است که سود بانکی ارقامی به مراتب کمتر را ت

طی دو هفته معاملاتی اخیر، میانگین ارزش معاملات در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با رشد محسوسی از ۶۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفت. این در حالی است که پیش از این، این متغیر به زحمت سطوح ۲۰۰ میلیارد تومانی را لمس می کرد. هر چند در این فضا، بخشی از نقدینگی وارد شده است به گردونه معاملات، طبیعتا پول های تازه ای است که از بیرون بازار وارد گردونه معاملات شده است هست، ولی شواهد نشان می دهد اصلاح چشم انداز آتی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث شده است است تا نقدینگی قابل توجهی از دیگر بازارها به سمت بازار سهام حرکت کند.

افزایش عرضه در بازار بدهی خود گواهی بر این مدعا هست. به این ترتیب بازار بدهی که غالبا از بازیگران حرفه ای تر و سرمایه های درشت تر بهره می برد، شاهد نقد کردن اوراق و ورود این میزان از نقدینگی به گردونه معاملات سهام به منظور کسب سود زیاد است.

تغییر واکنش‌ها معامله گران در این بازار نشان می دهد انتظارات نسبت به رونق ادامه دار بورس بیش از گذشته تقویت شده است هست. این زیاد کردن عرضه ها طبیعتا به افت زیاد قیمت اوراق موجود انجامیده هست. به این ترتیب در شرایطی که قیمت سود قانونی سپرده های بانکی ثبات نسبی را تجربه می کند، رونق بازار سهام باعث شده است است تا عرضه اوراق بدهی جهت انتقال نقدینگی به بورس زیاد کردن یابد. البته باید توجه داشت که استمرار این روند در بازار بدهی، می تواند منجر به زیاد کردن جذابیت این بازار با قیمت سود بالاتر و البته ریسک کمتر جهت سرمایه گذاران شود.

وقت جالب در بورس

همان طور که اشاره شد روز گذشته میانگین قیمت سود موثر ۱۸ سررسید موجود اوراق اسناد خزانه اسلامی در سطح ۱/ ۳۰ درصد قرار گرفت. البته این میزان بازدهی در مقایسه با دیگر بازارها که عمدتا در زمره بازارهای سفته بازانه قرار می گیرند، از جذابیت کمتری جهت صاحبان سرمایه برخوردار هست. جایی که دو بازار سکه و ارز از ابتدای سال تاکنون به ترتیب با بازدهی ۱۴۵ و ۱۱۷ درصدی همراه شده است اند. این جهش بی سابقه باعث شده است است تا انتظارات از سرمایه گذاری نیز دچار تغییرات جدی شود.

مغفول ماندن بازار بدهی

قیمت سود اسناد خزانه اسلامی در ادامه روند افزایشی خود، دیروز به طور میانگین بالاتر از ۳۰ درصد قرار گرفت. این در حالی است که سود بانکی ارقامی به مراتب کمتر را ت

همان طور که در گزارش های پیشین «دنیای اقتصاد» به دفعات تاکید شد، بازار بدهی با وجود قیمت های سود جالب مغفول مانده هست. شرایطی که ناشی از عدم آشنایی کافی صاحبان سرمایه از این بازار هست. بازار بدهی در زمره کم ریسک ترین بازارها در اقتصاد طبقه بندی می شود. نگرانی در مورد بازپرداخت و ریسک نکول در میان اوراق بدهی وجود ندارد و گارانتی های متعدد دولت و بخش شخصی باعث شده است ریسک ها در این بازار به طور محسوسی کم کردن یابد. در حال حاضر حتی در صورتی که اعتقاد به عدم رعایت سود قانونی سپرده ها نزد بانک ها باشیم، باز هم قیمت سود موجود در میان اوراق بدهی، بسیار جالب به نظر می رسد. این میزان بازدهی با توجه به ریسک ناچیز این اوراق طبیعتا فرصتی مناسب جهت سرمایه گذاری فراهم می آورد.

با این حال رغبت چندانی از سوی سرمایه گذاران جهت ورود به این بازار دیده نمی شود. شرایطی که به عدم ساختن فرهنگ درست در این خصوص باز می گردد. این عنوان حتی عدم اعتماد به این بازار از سوی صاحبان سرمایه را نیز در پی داشته هست. این در حالی است که شناساندن بازار بدهی به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می تواند نقدینگی قابل توجهی را جذب این بازار کند. بازاری که با حداقل میزان ریسک، بازدهی مناسبی را از آن صاحبان سرمایه می کند و مکانی مناسبی جهت ورود نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد کشور عزیزمان ایران با کمترین اثر تورمی است.

وقت جالب در بورس

استفاده مطلوب از رشد نقدینگی

جهش قابل توجه نقدینگی از ۵۷۴ هزار میلیارد تومان در سال۹۲ به بیش از ۱۵۲۸ هزار میلیارد تومان در آخر خرداد ماه سال جاری، نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. این رقم حتی در قیاس با مدت مشابه سال ۹۶ نیز نشان دهنده رشد بیش از ۲۰ درصدی هست. در این شرایط ورود این حجم از نقدینگی به بازارهای سفته بازانه همچون بازار ارز، سکه یا مسکن طبیعتا به زیاد کردن تورم می انجامد.

استفاده از ظرفیت های بورس اوراق و سهام ولی راهکاری مناسب جهت جلوگیری از این رخدادهای تورمی هست. باید توجه کرد بازار سرمایه، تنها بازاری است که با جذب نقدینگی، کمترین اثر تورمی را به دنبال دارد. یکی از بااهمیت ترین کارکردهای بازار بدهی، تامین مالی پیمانکاران هست. به این ترتیب زیاد کردن توجه به اوراق بدهی نه تنها از سوی سرمایه گذاران بلکه با زیاد کردن عرضه اوراق در این بازار، در نهایت منجر به زیاد کردن سرمایه گذاری، به کارگیری نیروی کار زیاد و زیاد کردن تولید و صادرات می شود. بنابراین ساختن فرهنگ درست در زمینه سرمایه گذاری در بازار بدهی در کنار اخذ تصمیمات کارشناسانه از سوی مقام سیاستگذار می تواند در مجموع زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم آورد.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

وقت جالب در بورس

وقت جالب در بورس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs