فکر سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان

فکر: سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان جشنواره فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی حضار سفیر کشور عزیزمان ایران در کویت

به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره مدعی شد که وزارت خارجه کویت به منظور ابلاغ کم کردن تعداد دیپلمات های ایرانی، سفیر کشور عزیزمان ایران در کویت را احضار کرده است.

حضار سفیر کشور عزیزمان ایران در کویت

حضار سفیر کشور عزیزمان ایران در کویت

عبارات مهم : ایران

یک رسانه عربی مدعی شد که وزارت خارجه کویت سفیر کشور عزیزمان ایران را احضار کرده است.

به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره مدعی شد که وزارت خارجه کویت به منظور ابلاغ کم کردن تعداد دیپلمات های ایرانی، سفیر کشور عزیزمان ایران در کویت را احضار کرده است.

حضار سفیر کشور عزیزمان ایران در کویت

پیش از این نیز رسانه های کویتی مدعی شدند که باند تروریستی العبدلی با کشور عزیزمان ایران ارتباط دارد و دولت کویت به این بهانه مشورت فرهنگی کشور عزیزمان ایران را تعطیل کرده و قصد دارد تعداد دیپلمات های ایرانی را کم کردن دهد.

روزنامه السیاسه کویت دو روز پیش مدعی شد که 14نفر از متهمان باند العبدلی در روز صدور حکمشان از طریق دریا به کشور عزیزمان ایران فرار کرده اند.

به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره مدعی شد که وزارت خارجه کویت به منظور ابلاغ کم کردن تعداد دیپلمات های ایرانی، سفیر کشور عزیزمان ایران در کویت را احضار کرده است.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | ایرانی | رسانه ها | وزارت خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs