فکر سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان

فکر: سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان جشنواره فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات سالیانه ۱۷۶ میلیون تومان! ، بازتاب/ رقم عجیب قرارداد داربست های بلیت فروشی

پس از بحثهای برنامه نود راجع به ماجرای بلیت فروشی و مساله داربست هایی که قرارداد سالیانه ۱۳۰ میلیون تومانی بر آن بسته شده است بود، قاسمی نماینده شرکت زاگرس و مد

سالیانه ۱۷۶ میلیون تومان! ، بازتاب/ رقم عجیب قرارداد داربست های بلیت فروشی

بازتاب/ رقم عجیب قرارداد داربست های بلیت فروشی: سالیانه ۱۷۶ میلیون تومان!

عبارات مهم : میلیون

پس از بحثهای برنامه نود راجع به ماجرای بلیت فروشی و مساله داربست هایی که قرارداد سالیانه ۱۳۰ میلیون تومانی بر آن بسته شده است بود، قاسمی نماینده شرکت زاگرس و مدیر بخش راه اندازی داربستهای این شرکت در گفت و گو با سایت نود به نکات عجیبی اشاره کرد.

به گزارش سایت نود، قاسمی در این باره گفت: «شرکت برهان مبین هوشمند، هشت ماه است که به ما پولی پرداخت نکرده و این در حالی است که ما طبق تعهدی که داشته ایم کارهای مربوط به داربست ها را انجام داده ایم. این شرکت طبق قرارداد می بایست ماهی ۲۲ میلیون تومان به ما پرداخت کند که هشت ماه است از این کار استنکاف کرده اند.»

سالیانه ۱۷۶ میلیون تومان! ، بازتاب/ رقم عجیب قرارداد داربست های بلیت فروشی

قاسمی ادامه داد:« ما با دیدن برنامه نود شوکه شدیم، آیا که در برنامه گفته شد سالی ۱۳۰ میلیون تومان جهت داربست قرارداد بسته شده است و پول پرداخت شده است و این در حالی است که ما هشت ماه است یک ریال هم نگرفته ایم و این در حالی است که باید ۲۲ میلیون تومان در آخر هر ماه طبق قرارداد بگیریم.»

به این ترتیب رقم قرارداد برهان مبین با شرکتی که کارهای مربوط به داربست را انجام می داد مشخص شد. این رقم فراتر از ۱۳۰ میلیون تومان است و ۱۷۶ میلیون تومان سالیه به خاطر داربست هزینه شده است هست، در حالیکه مطمئنا این رقم می توانست از ۱۳۰ میلیون تومان خیلی خیلی پایین تر هم باشد چه برسد به ۱۷۶ میلیون تومان! البته این رقمی است که مدیر بخش داربست به سایت نود اعلام کرده و ممکن است ارقام دیگری هم در این باره مطرح شود.

پس از بحثهای برنامه نود راجع به ماجرای بلیت فروشی و مساله داربست هایی که قرارداد سالیانه ۱۳۰ میلیون تومانی بر آن بسته شده است بود، قاسمی نماینده شرکت زاگرس و مد

هزینه رنگ کردن داربست ها و زمین و پارچه نویسی و دیگر کارها هم که جای خود دارد و به نظر می رسد در این حوزه ها هم ممکن است ارقام عجیب و غریب دیگری هم مطرح شود.

واژه های کلیدی: میلیون | برنامه | قرارداد | رقم قرارداد | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs