فکر سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان

فکر: سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان جشنواره فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویری تاریخی از وفاداری جوان میانماری نسبت به پدر و مادرش

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلاین ،پسر جوان و وفادار میانماری در اقدامی باورنکردنی پدر و مادر خود را ۱۶۰ کیلومتر بر دوش کشید تا آن ها را از فوت نجات دهد.

تصویری تاریخی از وفاداری جوان میانماری نسبت به پدر و مادرش

تصویری تاریخی از وفاداری جوان میانماری نسبت به پدر و مادرش

عبارات مهم : تاریخی

پسر میانماری جهت نجات پدر و مادرش ۱۶۰ کیلومتر ان ها را بر دوش کشید.

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلاین ،پسر جوان و وفادار میانماری در اقدامی باورنکردنی پدر و مادر خود را ۱۶۰ کیلومتر بر دوش کشید تا آن ها را از فوت نجات دهد.

هزاران تن از مسلمانان میانمار به وسیله دولت این کشور و بودائیان افراطی کشته یا آواره شدند، ولی در این فاجعه انسانی اتفاقات زیبای انسانی نیز رخ داد

تصویری تاریخی از وفاداری جوان میانماری نسبت به پدر و مادرش

اقدام جوان میانماری در حمل پدر و مادر پیرش تحسین بسیار از بازدیدکنندگان شبکه مجازی را برانگیخت.

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلاین ،پسر جوان و وفادار میانماری در اقدامی باورنکردنی پدر و مادر خود را ۱۶۰ کیلومتر بر دوش کشید تا آن ها را از فوت نجات دهد.

واژه های کلیدی: تاریخی | تصویری | وفاداری | اخبار گوناگون


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs