فکر سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان

فکر: سیدنی مستند ایرانی جشنواره کارگردان جشنواره فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر | چوپان رومانیایی در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک چوپانی باگله اش را در خارج از روستای برن شهر ترانسیلوانیا رومانی نشان می دهد.

تصویر | چوپان رومانیایی در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

تصویر | چوپان رومانیایی در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

عبارات مهم : اخبار

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک چوپانی باگله اش را در خارج از روستای برن شهر ترانسیلوانیا رومانی نشان می دهد.

تصویر | چوپان رومانیایی در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

اخبار گوناگون – خبر آنلاین

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک چوپانی باگله اش را در خارج از روستای برن شهر ترانسیلوانیا رومانی نشان می دهد.

واژه های کلیدی: اخبار | تصویر | آنلاین | رومانی | اخبار گوناگون


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs